درباره اینجانب

اینجا تمرین نوشتن می‌کنم؛ دوست داشتم که روزنامه‌نگار بودم و در یه روزنامه پرتیراژ ستون هفتگی داشتم ولی حالا از راه «کارمندی» زندگی می‌کنم.

اینجا بیشتر در مورد روزمرگی‌ها، دنیای کارمندی، پدر بودن، مهاجرت و هر چیزی که فکر می‌کنم می‌نویسم. منِ ده سال پیش هیچ وقت قرار نبود که روزی مهاجرت کنه، اما حالا در حدود سیزده هزار کیلومتر از جایی که متولد شدم زندگی می‌کنم؛ حالا بعد از چندین سال زندگی در استرالیا، فکر می‌کنم سیدنی رو خونه خودم می‌دونم.

وکیل مهاجرتی نیستم، با توجه به تغییرات هر ساله‌ی قوانین مهاجرتی اطلاعات جدید و به‌روزی هم ندارم؛ بخش زیادی از نوشته‌های اینجا در مورد زندگی بعد از مهاجرت، خوبی‌ها و سختی‌های مهاجرت است! اگر که دوست داشتید اینجانب را در توییتر هم دنبال کنید!