شهروندی استرالیا

امروز از ورود ما به استرالیا بیشتر از پنج سال و نیم می گذره یک جایی خوندم که چه بسا آدمها سرزمینی رو که بهش مهاجرت کردند بیشتر از سرزمین مادری خودشون دوست داشته باشن چرا که بخاطر به دست آوردنش تلاش کردند و جنگیدن.   

با همه بالا و پایین ها به عنوان نسل اول مهاجر، برای چندمین بار دوست دارم اینو تکرار کنم که من (و خانواده ام) این مملکت و این مردم رو دوست داریم و از اینکه اینجا زندگی می کنیم خیلی خوشحالیم. سرزمینی که به ما این موقعیت رو داد تا به خیلی چیزهایی که آرزوش رو داشتیم برسیم.  

جایی که:‌  

  • لذت خیلی از چیزهایی رو که نتونستیم توی مملکت خودمون تجربه کنیم رو بهمون داد.  
  • جایی که خیلی چیزهایی رو که آرزو داشتیم رو به دست آوردیم. 
  • جایی که دخترمون به دنیا اومد و خانواده ما رو گرمتر از همیشه کرد.   

 

امروز به خاطر کرونا نتونستیم توی مراسم حضوری Ceremony شرکت کنیم. در عوضش ازمون خواستن که جلوی کامپیوتر و دوربین به نام استرالیا و مردمش قسم بخوریم و امروز ما استرالیایی شدیم!    

 

From this time forward,  

I pledge my loyalty to Australia and its people, 

whose democratic beliefs I share, 

whose rights and liberties I respect, and 

whose laws I will uphold and obey.