چرا باید برنامه‌هامون رو یادداشت کنیم؟

امسال حوالی ژانویه که اصولا کارهایی که سال قبل انجام دادم رو جمع بندی می‌کنم، ولی امسال چیزی ننوشتم. دلیل اصلیش این بود که حال خوبی نداشتم و اصلا سرحال نبودم. یعنی بدون اینکه بدونم چرا خوب نیستم، خوب نبودم!
گذشت و گذشت تا چند ماه پیش بین یادداشتهایی قدیمی که می‌نویسم برنامه‌ها و پلن‌های چند سال پیش رو دیدم. چیزایی که خودمم فراموشش کرده بودم! به خودم گفتم واو واقعا؟
می‌دونید داستان چیه؟ تا وقتی برای خودمون یادداشت نکنیم به احتمال خیلی زیاد فراموش می‌کنیم یک روزی کجای ماجرا بودیم و اون روزها چی از زندگیمون می‌خواستیم. همین ماجرا باعث شد با چند ماه تاخیر برای سال ۲۰۲۴ چیزهایی بنویسم. بنویسم که برنامه‌ام چیه، دوست دارم به چی برسم و چه کارهایی بکنم.
یکی از مزایای نوشتن و برگشتن به یادداشتها همینه، اینکه بتونیم خودمون رو با چیزی که بودیم مقایسه کنیم.

خلاصه‌ی ماجرا اینکه برای من نوشتن جوابه! کمک می‌کنه فکر کنم، ببینم کجای کارم و از زندگیم چی می‌خوام؟

تگ ها: