زبان دوم و اصطلاحات اوزی

همکار هندی {که از قضا زبان خوبی هم داره} به همکار استرالیایی گفت شماها وقتی باهم صحبت می‌کنید من متوجه نمی‌شم چی می‌گین، حتی گاهی مطمئن نیستم دارید انگلیسی صحبت می‌کنید یا نه! همکار استرالیایی می‌خنده و با یکی دیگه شروع می‌کنن از Slangها گفتن و خندیدن. ما فقط نگاه می‌کنیم و برای چند دقیقه هیچ ایده‌ای نداریم که دارن چی می‌گن و از چی تعریف می‌کنن. دیگه خودتون تا پایان ماجرا رو بخونید دیگه!
ترجمه از خلال کتابی که مدتی پیش خوندم + :
می‌تونم همه روز رو عبری صحبت کنم، کارهای روزمره‌م رو انجام بدم ولی من توی عبری باهوش نیستم، نمی‌تونم بامزه باشم حتی ممکنه خیلی جالب هم نباشم!