برچسب: زبان انگلیسی

زبان جدید

در مورد یادگرفتن زبان خیلی بستگی داره که منظورمون از خوب چیه؟ خوب یعنی یه فیلم رو نگاه کنی و بفهمی؟ بتونی با یک نفر...

پادکست برای تقویت زبان انگلیسی

یکی از مهارت‌های اصلی چهارگانه برای هر زبانی قدرت فهمیدن مطالب از طریق گوش کردنه؛ یعنی همون چیزی که به عنوان Listening می‌شناسیمش. تو یه...