دسته: مشکل کجاست؟

مشکل کجاست؟

هر جایی که کار می‌کنیم مشکلات خودش رو داره، گاهی هم ممکنه غر بزنیم! خیلی از ما بیرون از ایران که می‌رسیم و مشغول می‌شیم...

مشکل کجاست؟

«بهترین زمان عمر شما زمانی است که به این باور برسید که مشکلات شما برای شماست! زمانی که خانواده، اقتصاد و حتی رئیس جمهورتان را...

همیشه راه دیگه‌یی هم هست!

یه چیزی تو ذهنمه که نمی‌دونم چطوری بگم که بتونم منظورم رو برسونم؛ خیلی وقتها فکر می‌کنم برای هر مشکلی یه راه حل دیگه‌یی به...